برای بازیابی رمز ورودتان، نام کاربری (شماره دانشجویی-کداستادی) "یا" آدرس پست الکترونیک خود را وارد نمائید. در صورتی که قبلا ایمیل خود را در پروفایل خود ثبت کرده باشید، یک ایمیل شامل دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه دسترسی دوباره به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد. مدت اعتبار این ایمیل 30 دقیقه است.
جستجو بر اساس نام کاربری
جستجو بر اساس آدرس پست الکترونیک (در صورتی که ایمیل خود را قبلا در پروفایل سامانه آموزش الکترونیکی ثبت کرده‌اید، از این گزینه استفاده نمایید. در غیر اینصورت از گزینه "جستجو بر اساس نام کاربری" استفاده نمایید!)