سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند.

راهنمایی:

توضیحات (ورودی‌های 1401): پس از اخذ درس توسط کارشناس آموزش دانشکده، حداکثر بعد از گذشت یک روز کاری می‌توانید وارد سامانه آموزش الکترونیکی شوید.

اولین ورود: نام کاربری و رمز عبور هر دو شماره دانشجویی است.
شماره تماس پشتیبانی (تلفن‌خانه دانشگاه: 01333690274 الی 8) داخلی: 2139
شماره تماس مستقیم (داخل استان گیلان): 44082139

نحوه ورود به سامانه آموزش الکترونیکی