سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند.

راهنمایی:

اولین ورود: نام کاربری و رمز عبور هر دو شماره دانشجویی است.
شماره تماس پشتیبانی: 2139
شماره تماس مستقیم (داخل استان گیلان): 44082139

نحوه ورود به سامانه آموزش الکترونیکی