سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند.

راهنمایی:

توضیحات (ورودی‌های 1401): پس از اخذ درس توسط کارشناس آموزش دانشکده، حداکثر بعد از گذشت یک روز کاری می‌توانید وارد سامانه آموزش الکترونیکی شوید.

اولین ورود: نام کاربری و رمز عبور هر دو شماره دانشجویی است.
شماره تماس مستقیم: 33690179

نحوه ورود به سامانه آموزش الکترونیکی